Peale esmaste juhilubade saamist on hiljemalt 23 kuu möödudes kohustus osaleda lõppastme koolitusel, et kaoks kohustus sõita  “vahtralehega”  ja saada endale põhiload. Lõppastme koolitus on vajalik selleks, et anda Teie sõiduoskusele viimane viimistlus.

LÕPPASTME KOOLITUS SISALDAB:

1.Teooriaõpe

Tüüpiliste riskiolukordade analüüs, libedasõidu riskivältimise õpe, ennustav mõtlemis- ja sõiduviis – 3 tundi.

2.Sõiduõpe

Riske vältiva, teisi liiklejaid arvestava Doxycycline online ja keskkonda säästva sõiduviisi süvendamine -1 sõidutundi.

3.Libedasõit

riskivältimise harjutused õppeväljakul – 2 sõidutundi.

NB!    Õppe- ja sõidutundide pikkuseks on arvestatud 45 minutit.